Przejdź do stopki

Zawiadomienie

Treść

                                                                                     Szczawnica, 24 stycznia 2023r.

 

Znak: RLKP.6825.11.2015.WP

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na stronie internetowej  www.szczawnica.pl  w okresie od 24.01.2023r. do 24.02.2023r. wyłożono do wglądu spis inwentaryzacyjny nr 261 dla działki ewid. nr 5527 o pow. 0,3999ha z obrębu 1 Szczawnica, położonych w Szczawnicy stanowiących ul. Zdrojowa. Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są w Referacie Rozwoju Lokalnego, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 206 lub telefonicznie 18 262 2203 wew. 19.