Ogłoszenie

Szczawnica,  31 stycznia 2023 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od  31 stycznia 2023 r do 20 lutego  2023 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta
i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy

-  część działki ewid. Nr 1220/49 o powierzchni 0.0287 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat

- działki ewid. Nr 1158/3 o powierzchni 0.0014 ha położona w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat

- działki ewid. Nr 45 o powierzchni 0.7703 ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda na okres 3 lat

- działki ewid. Nr 104 o powierzchni 3.6479 położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

- działkę ewid. Nr 1220/13 oraz cz. działki 1220/18 o powierzchni 0.0103 ha położonych w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat

II. oddanie w najem na rzecz wnioskodawcy :

- lokal użytkowy o powierzchni 45,50 m2 zlokalizowany w budynku przy ul. Głównej 66 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat

Tagi