Przejdź do stopki

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28.02.2023

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 28.02.2023

Treść

PORZĄEK OBRAD
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w dniu 28 lutego 2023 roku, godzina 1500, siedziba Rady Miejskiej.

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Analiza wydatków bieżących w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w roku 2022.
  4. Sprawy bieżące.
  5. Zakończenie posiedzenia.