Przejdź do stopki

Informacja

Treść

Szczawnica, 28 lutego 2023 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od  28 lutego 2023 r.  do  21 marca 2023r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do:

I. oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

1. działki ewid. Nr  91 i 92 o powierzchni  7.4803 ha położone Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat.

2. działka  ewid. Nr 84 oraz część działki 93 o powierzchni 5.6093 ha położone w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat.

3. działkę ewid. Nr 528/31 oraz część działki ewid. Nr 528/30 o powierzchni 0.0141 ha położone w Szczawnicy przy ul. Flisackiej z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy oraz dojazd do budynku na okres 3 lat.

4.  część działki ewid. Nr 1680/2 o powierzchni 0.0250 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy oraz dojazd do budynku na okres 3 lat.