Przejdź do stopki

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 23.03.2023

Treść

PORZĄEK OBRAD
posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w dniu 23 marca 2023 roku, godzina 1500, siedziba Rady Miejskiej.

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Analiza realizacji zadań bieżących w dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska oraz wydatkowania środków w roku 2022.
  4. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Nr 1/2023.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zakończenie posiedzenia.