Przejdź do stopki

LX zwyczajna sesja rady Miejskiej

Treść

RADA  MIEJSKA

W SZCZAWNICY

 

informuje Mieszkańców Szczawnicy,

 

 

że w dniu 29 maja 2023 r, o godz. 1600,  w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się LX zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad sesji:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIX zwyczajnej sesji bez odczytania.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od LVIII zwyczajnej sesji.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od LIX zwyczajnej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji działań podejmowanych w celu pozyskania środków pozabudżetowych na modernizację Parku Górnego.  
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. 
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja