Przejdź do stopki

Wspólne posiedzenie komisji - 29 maja 2023

Treść

PORZĄDEK OBRAD

wspólnego posiedzenia Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych,  w dniu 29 maja 2023 roku, o godzinie 1500, w siedzibie Rady Miejskiej.

 

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta  i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
  4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie akceptacji działań podejmowanych w celu pozyskania środków pozabudżetowych na modernizację Parku Górnego.  
  5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023. 
  6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. 
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.