Przejdź do stopki

28.09.2023 - LXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy

Treść

RADA  MIEJSKA

W SZCZAWNICY

informuje Mieszkańców Szczawnicy,

 

że w dniu 28 września 2023 r, o godz. 1630,  w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się LXV zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIV zwyczajnej sesji bez odczytania.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od LXIV zwyczajnej sesji.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od LXIV zwyczajnej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej po działce stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nowym Targu, w tym Sądu Pracy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego„Szafranówka”, przyjętego uchwałą Nr L/371/2022 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 4 października 2022 r Poz. 6409).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica. 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/3/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja