Przejdź do stopki

Polowania zbiorowe

Polowania zbiorowe

Treść

Znak: RIOŚ.6150.2.2023.WP                                            Szczawnica, 4 października 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie  (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1173 z późn. zm.) informuje, że Nadleśnictwo Piwniczna na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ) w sezonie 2023/24 planuje przeprowadzić polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 230 w podanych terminach i lokalizacjach:

-  13 października 2023 r. (leśnictwo Zubrzyk);

-  18 listopada 2023 r. (leśnictwo Roztoka Wielka);

-  25 listopada 2023 r. (leśnictwo Łomnica);

-  22 grudnia 2023 r. (leśnictwo Łomnica, Roztoka Mała);

-  4 stycznia 2024 r. (leśnictwo Roztoka Mała);

-  15 stycznia 2024 r. (leśnictwo Roztoka Mała);

Polowania będą odbywały się na terenie wskazanych leśnictw (łowisk), w godzinach 7.30 – 15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica