Przejdź do stopki

Polowania zbiorowe

Polowania zbiorowe

Treść

Znak: RIOŚ. 6150.3.2023.WP                                    Szczawnica, 11 października 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie  (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1173 z późn. zm.) informuje, że KOŁO ŁOWIECKIE NR 35 „PRZEHYBA” w sezonie 2023/24 planuje przeprowadzić polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 227 w podanych terminach i lokalizacjach:

  • 29 października 2023 r. (Szczawnica – Jarmuta, Zabaniszcza - Klimontów);
  • 4 listopada 2023 r. (Szczawnica - Sielska);
  • 19 listopada 2023 r. (Szczawnica – Piaski, Padoły);
  • 25 listopada 2023 r. (Szczawnica – Banhof, Skalskie, Sewerynówka, Skałka, Hala Przehyba);
  • 9 grudnia 2023 r. (Szczawnica – Średniak, Bryjarka, Cieluszki, Małokrzonka);
  • 30 grudnia 2023 r. (Szczawnica – Skolnik – Dolinki, Cieluszki, Małokrzonka);
  • 7 stycznia 2024 r. (Szczawnica – Wysokie, Gwoździanka, Koszarki, Łysiny);
  • 13 stycznia 2024 r. (Szczawnica – Sielska, Gabańka – Niterbarg, Łysiny).

Polowania będą odbywały się na terenie wskazanych łowisk (uroczysk), w orientacyjnych godzinach 7.30 – 15.30.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica