Przejdź do stopki

II nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

II nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego

Treść

Został ogłoszony II nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, który ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kotły na węgiel lub drewno niespełniające wymogów 3 klasy muszą zostać wymienione do 30 kwietnia 2024 roku. Wsparciem w ramach programu objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.

Beneficjentem końcowym może zostać:

  • osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,

  • wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmującym od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie tej gminy.

Do dnia 31.11.2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica zbierane będą wstępne deklaracje chęci skorzystania z dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica w pokoju nr 201; pod numerem telefonu 18 262 22 03 wew. 18 lub na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/.

 

Deklaracja Ciepłe mieszkanie (.doc)