Przejdź do stopki

30.10.2023 - LXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy

Treść

RADA MIEJSKA W SZCZAWNICY

informuje Mieszkańców Szczawnicy,

że w dniu 30 października 2023 r, o godz. 1630,  w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się LXVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie nagród laureatom konkursu na najpiękniejsze ukwiecenie posesji prywatnych przy budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.
 4. Przyjęcie protokołu z LXV zwyczajnej sesji bez odczytania.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od LXV zwyczajnej sesji.
 6. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od LXV zwyczajnej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr LXV/476/2023 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 września 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Nowotarskiego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej 1632K Krościenko-Szczawnica w miejscowości Szczawnica ul. Szlachtowska w km 7+019 do 7+857”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki ew. nr 1220/49 położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.  

                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                  (-) Kazimierz Zachwieja