Przejdź do stopki

Informacja

Treść

Szczawnica, 27 października 2023 r.

Znak: RIOŚ. 6845.52.2023.JP

        

                                    INFORMACJA                                

         

            Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż I ustny ograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewid. Nr 1151/2 położonej w Szczawnicy przy ul. Aleja Parkowa, ogłoszony na dzień 19 października 2023 r został zakończony wynikiem pozytywnym.

- osób dopuszczonych do przetargu – 3

- osób niedopuszczonych do przetargu – 0

- cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła  - 12 000,00  zł + Vat  rocznie

- najwyższy osiągnięty  w przetargu roczny czynsz dzierżawny nieruchomości  –  19 440.00 zł

- dzierżawca – Pani  Bernadeta Sejud