Przejdź do stopki

Informacja

Treść

Szczawnica, 30 października 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od 31 października 2023 r do 20 listopada 2023 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta
i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

- część działki ewid. Nr 1220/49 o powierzchni 0.4206 ha położonej w Szczawnicy ul. Główna z przeznaczeniem na utworzenie strefy rozrywki i wypoczynku na okres 7 lat

- działkę ewid. Nr 1220/22 i część działki ewid. Nr 1220/21 o powierzchni 0.0100 ha położone w Szczawnicy przy ul. Głównej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 lat.