Przejdź do stopki

15.11.2023 - Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

Treść

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 15 listopada 2023 roku (środa), o godzinie 1500, w siedzibie Rady Miejskiej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.

 

Proponowany porządek obrad posiedzenia: 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie opinii do projektu Audytu krajobrazowego Województwa Małopolskiego w zakresie dotyczącym Miasta i Gminy Szczawnica.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja