Przejdź do stopki

Ogłoszenie w sprawie przyznania na rok 2024 stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe

Treść

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

z dnia 21 listopada 2023 r.

w sprawie: przyznania na rok 2024 stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe z późniejszymi zmianami, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica po zapoznaniu się z protokołem Komisji ds. Stypendiów Sportowych, która dokonała oceny merytorycznej i formalnej wniosków oraz wyraziła opinię w sprawie zasadności przyznania stypendium sportowego zgłoszonym zawodnikom, przyznał na rok 2024

:

Stypendia sportowe

Lp.

Imię i nazwisko

Kwota miesięcznego stypendium (brutto)

Okres przyznania stypendium

 

1.

Sandra Maciąga 200 zł

 

12 miesięcy

 

2. Mateusz Hamerski 350 zł

12 miesięcy

 

3. Martyna Bednarczyk 450 zł

12 miesięcy

4. Kacper Zachwieja 150 zł

12 miesięcy

5. Mikołaj Mastalski 600 zł

12 miesięcy

6. Krzysztof Majerczak 200 zł

12 miesięcy

7. Kacper Majerczak 200 zł

12 miesięcy