Przejdź do stopki

30.11.2023 - Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych

Treść

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2023 roku (czwartek), o godzinie 15:00, w siedzibie Rady Miejskiej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska oraz Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.

 

Proponowany porządek obrad posiedzenia: 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawy geodezyjne.
  4. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028.
  5. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
  6. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2024 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  7. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023.
  8. Omówienie i zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja