Przejdź do stopki

30.11.2023 - LXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy

Treść

LXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy, w dniu 30 listopada 2023 roku.

RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY

informuje Mieszkańców Szczawnicy,

 

że w dniu 30 listopada 2023 r, o godz. 1630,  w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się LXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

 

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z LXVI zwyczajnej sesji oraz z LXVII nadzwyczajnej sesji bez odczytania.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od LXVI zwyczajnej sesji.
5.    Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od LXVI zwyczajnej sesji.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2024 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023.  
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
i Gminy Szczawnica.
11.    Interpelacje i zapytania radnych.
12.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
13.    Zakończenie sesji.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
    (-) Kazimierz Zachwieja