Przejdź do stopki

21.12.2023 - LXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy, w dniu 21 grudnia 2023 roku.

Treść

RADA MIEJSKA W SZCZAWNICY

informuje Mieszkańców Szczawnicy,


że w dniu 21 grudnia 2023 r, o godz. 16:30, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się LXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji:     
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXVIII zwyczajnej sesji bez odczytania.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od LXVIII zwyczajnej sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od LXVIII zwyczajnej sesji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2024-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego na utworzenie linii użyteczności publicznej Jaworki – Nowy Targ.
8. Podjęcie uchwały w sprawie warunków sprzedaży na żądanie użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczawnica 5”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji. (druk nr 521).
14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty reklamowej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji  na opłatę reklamową oraz trybu składania tych deklaracji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
20. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
    (-) Kazimierz Zachwieja