Przejdź do stopki

26.02.2024 - LXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy

Treść

RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY

informuje Mieszkańców Szczawnicy

że w dniu 26 lutego 2024 r., o godz. 1630, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się LXXII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji:    

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXI zwyczajnej sesji bez odczytania.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od LXXI zwyczajnej sesji.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od LXXI zwyczajnej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w 2024 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/513/2024 Rady Miejskiej
  w Szczawnicy z dnia 29 stycznia 2024 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr LXXI/519/2024 Rady Miejskiej
  w Szczawnicy z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku osłonowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2024-2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXI/501/2023 Rady Miejskiej
  w Szczawnicy z dnia 21 grudnia 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jaworki 5”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 22 lutego 2013 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2024.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta
  i Gminy Szczawnica.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 20. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja