Przejdź do stopki

Ogłoszenie

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od  05 marca 2024 r do 26 marca 2024 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta
i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

-  działkę ewid. Nr 41 o powierzchni 0.6484 ha położonej w Jaworkach ul. Czarna Woda

z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

II. najmu w trybie bezprzetargowym :

- część działki ewid. Nr 1668/1 o powierzchni 0.0321 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Szalaya 41B zabudowaną pawilonem handlowym o powierzchni użytkowej 204 m2

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  handlowej  na okres 3 lat

III. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy

- działki ewid. nr 869/35 o powierzchni 0.0466 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej