Przejdź do stopki

Informacja

Treść

                                                                                       Szczawnica, 28 lutego 2024 r.

Znak:  RIOŚ. 6845.65.2023.JP

                                    INFORMACJA                              

            Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działek ewid. Nr   161/1 i 5/6 o powierzchni 0.2140 ha położonych w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej oraz część działek ewid. nr 5/6 i 161/1 oraz działek 5/1 i 161/2 o powierzchni ogólnej 1.0859 położonych w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem jako teren przyległy  został zakończony wynikiem pozytywnym.

- osób dopuszczonych do przetargu – 3

- osób niedopuszczonych do przetargu – 0

- cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła  - 150 000,00  zł + Vat rocznie

- najwyższy osiągnięty  w przetargu roczny czynsz dzierżawny nieruchomości  –  261 000,00 zł + Vat

- dzierżawca – Pan  Robert Trzęsała

Informacje wywieszono na okres od  28.02. 2024 r. do  06.03.2024 r.