Przejdź do stopki

25.03.2024 - LXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy

Treść

RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY

informuje Mieszkańców Szczawnicy,

że w dniu 25 marca 2024 r., o godz. 1630, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się LXXIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji:    

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXII zwyczajnej sesji bez odczytania.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od LXXII zwyczajnej sesji.
 5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w okresie od LXXII zwyczajnej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/527/2024 Rady Miejskiej
  w Szczawnicy z dnia 26 lutego 2024 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczawnica w trybie bezprzetargowym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego dla obszaru miasta i gminy Szczawnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szafranówka”, przyjętego Uchwałą Nr L/371/2022 Rady Miejskiej
  w Szczawnicy z dnia 26 września 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 4 października 2022r. Poz. 6409).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Szczawnica”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/179/2012 Rady Miejskiej
  w Szczawnicy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Szczawnica.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Kazimierz Zachwieja