Przejdź do stopki

Informacja

Treść

Szczawnica,  26 marca 2024 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od  26 marca 2024 r do 16 kwietnia 2024 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta
i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

1.  działkę ewid. Nr 182 o powierzchni 0.0353 ha położoną w Jaworkach przy ul. Pod Homolami z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

2. część działki ewid. nr 124/10 o powierzchni 0.0542 ha położonej w Jaworkach przy ul. Czarna Woda z przeznaczeniem na uprawy rolne na okres 3 lat

3. część działek ewid. nr 528/30 i 5623 o powierzchni 0.0150 ha położonych w Szczawnicy przy ul. Flisackiej  z przeznaczeniem na miejsca postojowe na okres 3 lat

4. działkę ewid. nr 133 o powierzchni 0.8114 ha położoną w Jaworkach przy ul. Kościelnej z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

5. część działek ewid. nr 517 i 518 o powierzchni 0.5103 ha położonych w Szlachtowej przy ul. Cieśliska z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

6. część działki ewid. nr 4819/1 o powierzchni 0.1100 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Szlachtowskiej z przeznaczeniem na cele rolnicze na okres 3 lat

7. część działki ewid. nr 1680/2 o powierzchni 0.0220 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy na okres 3 lat

8. część działki ewid. nr 1680/2 o powierzchni 0.0244 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Zawodzie z przeznaczeniem na zieleniec przydomowy na okres 3 lat