Przejdź do stopki

Informacja o rozstrzygnięciu - parking

Treść

Szczawnica, 29 marca 2024 r.

Znak:  RIOŚ. 6845.12.2024.JP

INFORMACJA                                

           

        

            Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica informuje, iż I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej część działki ewid. Nr   1467/10 o powierzchni 0.630 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Zdrojowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności parkingowej został zakończony wynikiem pozytywnym.

- osób dopuszczonych do przetargu – 5

- osób niedopuszczonych do przetargu – 0

- cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosiła  - 50 000,00  zł + Vat rocznie

- najwyższy osiągnięty  w przetargu roczny czynsz dzierżawny nieruchomości  –  128 500,00 zł + Vat

- dzierżawca – Pan  Tomasz Wojciech Ciesielka

Informacje wywieszono na okres od  29.03. 2024 r. do  05.03.2024 r.