Przejdź do stopki

Informacja

Treść

Szczawnica,  19 kwietnia 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od  19 kwietnia 2024 r do 10 maja 2024 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

1. część działki  ewid. nr 1917/246 o powierzchni 0.0006 ha położonej w Szczawnicy osiedle Dwudziestolecia  na okres 3 lat

2. część działki ewid. nr 1917/246 o powierzchni 0.0120 ha położonej w Szczawnicy osiedle Dwudziestolecia na okres 3 lat

3. część działki ewid. nr 1917/246 o powierzchni 0.0200 ha położonej w Szczawnicy osiedle Dwudziestolecia na okres 3 lat

4. działkę ewid. nr 537/2 o powierzchni 0.0094 ha położoną w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej na okres 3 lat

5. działkę ewid. nr 1220/52 o powierzchni 0.0047 ha położoną w Szczawnicy przy ul. Szalaya na okres 3 lat

6. działkę ewid. nr 528/17 o powierzchni 0.0059 ha położoną w Szczawnicy przy ul. Flisackiej na okres 3 lat

7. część działki ewid. nr 1064/1 o powierzchni 0.0046 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Głównej na okres 3 lat

8. część działki ewid. nr 869/4  o powierzchni 0.0030 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej na okres 3 lat

II. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

1. działki ewid. nr 1109/2 o powierzchni 0.0056 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Nad Grajcarkiem