Przejdź do stopki

Postanowienie nr 794/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Szczawnic

Treść

Postanowienie nr 794/2024 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy w celu złożenia ślubowania przez Radnych Rady Miejskiej w Szczawnicy oraz Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

 

Treść postanowienia:

Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 23a oraz 29a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II

postanawia co następuje:

 

§ 1. Zwołać I sesję Rady Miejskiej w Szczawnicy na dzień 7 maja 2024 r. na godz. 13:00. Miejsce odbycia sesji: Dworek Gościnny w Szczawnicy, ul. Park Górny 7 w celu złożenia ślubowania przez Radnych Rady Miejskiej w Szczawnicy oraz przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

§ 2. Ustalić porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 3. Niniejsze postanowienie stanowi zaproszenie na I sesję Rady Miejskiej w Szczawnicy.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu II – Piotr Borkowski

 

Treść załącznika do postanowienia:

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.

2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczawnicy i wręczenie zainteresowanym zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Szczawnicy oraz zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Szczawnicy.

4. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szczawnicy.

6. Ewentualne rozszerzenie porządku obrad.

7. Zakończenie obrad.