Przejdź do stopki

17 maja 2024 roku - II zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Szczawnicy

Treść

RADA  MIEJSKA W SZCZAWNICY

informuje Mieszkańców Szczawnicy,

 

że w dniu 17 maja 2024 r., o godz. 1500, w siedzibie Rady Miejskiej (Urząd Miasta i Gminy Szczawnica) odbędzie się II zwyczajna sesja Rady Miejskiej.

 

Porządek obrad sesji:

  1.  Otwarcie sesji.
  2.  Przedstawienie porządku obrad.
  3.  Przyjęcie protokołu z I zwyczajnej sesji.
  4.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej
    w Szczawnicy.
  5.  Interpelacje i zapytania radnych.
  6.  Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7.  Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
    (-) Urszula Korus