Przejdź do stopki

Ogłoszenie

Treść

Szczawnica,  15 maja 2024 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od  21 maja 2024 r do 11 czerwca 2024 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta
i Gminy Szczawnica oddanej w użytkowanie wieczyste przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego :

1. działki ewid. nr 1220/46 o powierzchni 0.0151 ha położona w Szczawnicy przy ul. Głównej