Przejdź do stopki

Informacja- dzierżawy

Treść

                                                                                          Szczawnica,  28 maja 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od  28 maja 2024 r do 18 czerwca 2024 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta
i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

1. część działki  ewid. nr 342/1 o powierzchni 0.0437 ha położonej w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej  na okres 3 lat

2. część działki ewid. nr 39/2 o powierzchni 8.7830 ha położonej w Szlachtowej przy ul. Łemkowskiej na okres 3 lat

3. działkę ewid. nr 176 o powierzchni 0.2846 ha położoną w Jaworkach przy ul. Pod Homolami na okres 3 lat