Przejdź do stopki

Ogłoszenie -wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica.

Treść

                                                                                     Szczawnica,  11 czerwca 2024 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od  11 czerwca 2024 r do 02 lipca 2024 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta
i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

1. część działki  ewid. nr 2604/1 o powierzchni 0.0210 ha położonej w Szczawnicy przy ul. Sopotnickiej  na okres 3 lat.