Przejdź do stopki

Ogłoszenie.

Treść

                                                                                   Szczawnica,  11 czerwca 2024 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od  11 czerwca 2024 r do 02 lipca 2024 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szczawnica oddanej w użytkowanie wieczyste przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego :
1. działka ewid. nr 1609/3 o powierzchni 0.0136 ha położona w Szczawnicy przy ul. Szalaya.