Przejdź do stopki

Ogłoszenie - dzierżawy

Treść

Szczawnica,  25 czerwca 2024 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica  podaje do publicznej wiadomości, iż na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica przy ul. Szalaya 103 oraz na stronie internetowej www.szczawnica.pl w terminie od  25 czerwca 2024 r do 16 lipca 2024 r. wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta
i Gminy Szczawnica przeznaczonej do :

I. dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy :

1. działkę  ewid. nr  5444/1 o powierzchni 0.0350 ha położoną w Szczawnicy przy ul. Skotnickiej  na okres 3 lat

2. część działki ewid. nr 43 o powierzchni 0.6930 ha położonej w Jaworkach przy ul. Pod Homolami na okres 3 lat

3. działkę ewid. nr 1092/3 o powierzchni 0.0102 ha położoną w Szczawnicy przy ul. Głównej na okres 3 lat.

 

wykaz 5444/1

wykaz 43

wykaz 1092/3