Planowanie przestrzenne

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SZCZAWNICA

w obrębie

OBSZARU I TERENU GÓRNICZEGO „SZCZAWNICA I” Z POSZERZENIEM O PRZYLEGŁE TERENY ZAINWESTOWANIA

pobierz tekst uchwały
pobierz mapę (format jpg ok.22 MB)