Kolektor Sanitarny

Poniższa mapka przedstawia przebieg trasy kolektora sanitarnego
realizowanego w Szczawnicy w 2007 r. 

 Mapa