Przejdź do stopki

68/2005

Treść

ZARZĄDZENIE NR OW – 68/2005
BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA
z dnia 30 grudnia 2005 r.
 
w sprawie: powołania składu osobowego Rady Sportu jako zespołu o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym.


Na podstawie art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 
§1

W celu stworzenia wspólnej platformy współpracy wszystkich środowisk realizujących zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej na terenie Miasta Szczawnica powołuje się Członków Rady Sportu w następującym składzie osobowym:
 1. Śmietańska Wanda - Miejskie Przedszkole Publiczne w Szczawnicy
 2. Przychodzki Stefan - Miejskie Przedszkole Publiczne w Szczawnicy
 3. Dyda Józef - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy
 4. Smolarski Robert - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy
 5. Kozłecki Andrzej - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II  w Szczawnicy
 6. Cebula Dorota - Publiczne Gimnazjum w Szczawnicy
 7.  Żebracki Jacek - Publiczne Gimnazjum w Szczawnicy
 8. Sarata Józef - Komisja Edukacji i Spraw Społecznych Rady Miasta Szczawnica
 9. Szpałek Artur - Miejski Ośrodek Kultury i Sportu w Szczawnicy
 10. Salamon Adam - Klub Sportowy JARMUTA Szczawnica
 11. Wiercioch Wojciech - Klub Sportowy JARMUTA Szczawnica
 12. Śmietana Aleksander - Klub Sportowy PIENINY w Szczawnicy
 13. Węglarz Stanisław - Klub Sportowy PIENINY w Szczawnicy
§2

Regulamin działania Rady Sportu reguluje Zarządzenie Nr OW – 66/2005 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 05 grudnia 2005 roku w sprawie: powołania Rady Sportu oraz ustalenia zasad powoływania jej członków, a także ustalenia regulaminu jej działania.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.