Przejdź do stopki

6/2006

Treść

Zarządzenie Nr OW/6/06
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia  27 marca 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2006

 
 
Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1  ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz..12104/ oraz § 10 pkt. 4 Uchwały Budżetowej na rok 2004  Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje:


§  1
 
Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczawnica na rok 2006 w zakresie dochodów i  wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2
 
 
§  2
 
Dochody i wydatki budżetowe po zmianach  wynoszą: 14.992.638   zł
                                    
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.