Przejdź do stopki

14/2006

Treść

ZARZĄDZENIE Nr.14/06
BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA
z dnia 30 pażdziernika 2006 r
 
w sprawie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta w Szczawnicy  w miesiącu listopad 2006 r


Na podstawie art.33  ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U.nr. 142 poz.1591 z 2001 r z późniejszymi zmianami  / , art. 130 Kodeksu Pracy ,art.24 pkt.2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych /Dz.U. nr.142 poz. 1593 z 2001 r. z późniejszymi zmianami / oraz par. 6 regulaminu pracy Urzędu Miasta Szczawnica ustalonego Zarządzeniem nr 3/04 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 15.03.2004 r
 
zarządza się , co następuje :
 
§ 1.
 
W związku z tym że 11 listopada w 2006 r przypada w sobotę zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta do wykorzystania wolnego za w/w dzień w dowolnym dniu miesiąca listopada 2006 r.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie zarządzenia zlecam inspektorowi ds. kadr w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym.

 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .