Przejdź do stopki

13/2007

Treść

Zarządzenie nr OW/13/2007
Burmistrza Miasta   Szczawnica
z dnia 7 maja 2007 roku

 
 
w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Konkursowej do przeprowadzenia
                   konkursu na stanowisko:
 - Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy
 
Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5 c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Burmistrz Miasta zarządza co następuje:
 
& 1
 
Powołuję Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. ks. prof. J. Tischnera w Szczawnicy, w składzie:
 
przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
1. Tomasz Hurkała                                                                         przewodniczący
2. Maria Malinowska                                                                       członek
3. Kazimierz Zachwieja                                                                         „
 
przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:        
4. Dorota Słońska-Halczak                                                                    „
5. Krystyna Gucwa                                                                                „
6. Grażyna Uher-Smoroń                                                                       „
 
przedstawiciele rady pedagogicznej:                                                     
7. Beata Kowalska                                                                                 „
8. Kazimierz Stanek                                                                               „
 
przedstawiciele rodziców:
9.   Paweł Pluta                                                                                       „
10. Józefa Wiercioch                                                                              „
 
przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej:
11. Ewa Ziętkiewicz                                                                               „
                                                    
& 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem   podpisania