Przejdź do stopki

22/2007

Treść

 

                                          ZARZĄDZENIE OW NR 22/07
                                        Burmistrza Miasta Szczawnica
                                               z dnia 25 czerwca 2007 rw sprawie :
powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy
.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.5 oraz art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r Dz.U. nr 142 poz. 1591 z póz. zmianami /
z a r z a d z a m co następuje :
§ 1

Przedłużam Panu Zenonowi Kasprzakowi pełnienie obowiązków Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy w okresie od dnia 1 lipca 2007 r do dnia 30 czerwca 2008 r.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .