Przejdź do stopki

3/2007

Treść

                                                             Zarządzenie nr 3/07
                                                     Burmistrza Miasta Szczawnica
                                                           z dnia 23 stycznia 2007 r
 
 
w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji   w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu
              
 
 
 
    Na   podstawie art. 26 ustawy z dnia 26 września 1994 r. o rachunkowości / tekst jednolity
 Dz.U.nr.76 poz.694 z póz. zmianami   /
 
                                                                z a r z ą d z a m
                                                                       § 1
 
 
Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych i nietrwałych    w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Szczawnicy .
 
 
 
                                                                       § 2
 
 
Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie :
 
1.Anna Szczepaniak
2.Irena Niezgoda
3.Urszula Korus
 
która dokona inwentaryzacji    przy udziale Pana Artura Szpałka – odpowiedzialnego materialnie za powierzone   mienie .
 
                                                                          § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .