Przejdź do stopki

17/2007

Treść

                                                             Zarządzenie nr.17/07
                                                     Burmistrza Miasta Szczawnica
                                                           z dnia 21 czerwca 2007 r
 
 
w sprawie : przeprowadzenia inwentaryzacji   na stanowisku pracy Pełnomocnika ds.  
                   profilaktyki    i przeciwdziałania   uzależnieniom   oraz  w   świetlicach                  
                   działających   na   terenie miasta Szczawnica
              
 
 
 
    Na   podstawie art. 26  ustawy z dnia 26 września  1994 r. o rachunkowości / tekst jednolity
 Dz.U.nr.76 poz.694 z póz. zmianami   /
 
                                                                z a r z ą d z a m
                                                                       § 1
 
 
Przeprowadzenie  inwentaryzacji środków  trwałych  i  nietrwałych    na stanowisku pracy  Pełnomocnika ds. profilaktyki   i   przeciwdziałania   uzależnieniom   oraz    w   świetlicach  działających   na terenie   miasta  Szczawnica .   
 
 
 
                                                                       § 2
 
 
Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie :
 
1.Stanisława Zachwieja
2.Agnieszka Naglik
 
która dokona  inwentaryzacji    przy  udziale Pani Małgorzaty Dziubińskiej - Błażusiak  
 odpowiedzialnej   materialnie  na  powierzone  mienie.
 
                                                                          § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  .