Przejdź do stopki

14/2007

Treść

   Zarządzenie Nr OW – 14/07
                                                   Burmistrza Miasta Szczawnica
                                                   z dnia 11 maja 2007   r
 
 
 
w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2007
 
 
            Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz..12104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007 Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :
 
 
 
 
§ 1
 
Dokonuje się zmian w budżecie miasta Szczawnica na rok 2007 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2
 
 
§ 2
 
 
1.      Dochody budżetowe po zmianach wynoszą: 16.096.782 zł
2.      Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą: 16.296.782 zł
3.      Deficyt budżetowy wynosi: 200.000 zł
                                    
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.