Przejdź do stopki

25/2007

Treść

                Zarządzenie Nr OW –25/07
                                                   Burmistrza Miasta Szczawnica
                                                        z dnia 30 czerwca 2007 r
 
 
 
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym Miasta Szczawnica na rok 2007
 
 
 
Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz.. 2104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007 Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :
 
 
 
§ 1
 
 
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na rok 2007 do:
§ Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OW-23/07 z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
§ Uchwały Rady Miasta Szczawnica Nr XII/58/07 z dnia 27 czerwca 2007 r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
§ Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OW-24/07 z dnia 30 czerwca 2007 r w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007
zgodnie z załącznikami 1 – 3 do niniejszego Zarządzenia
 
 
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.