Przejdź do stopki

19/2007

Treść

               Zarządzenie Nr OW – 19/07
                                                   Burmistrza Miasta Szczawnica
                                                   z dnia 29 maja 2007
 
 
w sprawie: zmian w układzie wykonawczym Miasta Szczawnica na rok 2007
 
 
Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2 i ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz.. 2104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007 Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :
 
 
 
§ 1
 
 
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na rok 2007 z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr OW 18/07 z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007 – zgodnie z załącznikami nr 1- 3 niniejszego Zarządzenia
 
 
 
§ 2
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.