Przejdź do stopki

29/2007

Treść

Zarządzenie  Nr  OW – 29/07
Burmistrza Miasta Szczawnica
z dnia 20 lipca 2007 roku


w sprawie: zmian w układzie wykonawczym Miasta Szczawnica na rok 2007


Na podstawie art.188 ust. 1 pkt. 1 i 2  i ust. 2 pkt. 1  ustawy o finansach publicznych
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2005r Nr 249 poz.. 2104/ oraz § 10 pkt. 3 Uchwały Budżetowej na rok 2007  Rady Miasta Szczawnica - Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :

§  1

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na rok 2007 z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr OW 28/07 z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007 – zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 niniejszego Zarządzenia

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.