Przejdź do stopki

30/2007

Treść

Zarządzenie Nr 30/07
Burmistrza Miasta Szczawnica,
z dnia 13 września 2007 roku


w sprawie :powołania Komisji Likwidacyjnej w związku ze zniszczeniem
dokumentów z wyborów samorządowych, przeprowadzonych
w dniach 26 listopada i 10 grudnia 2006 roku.Na podstawie § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2002 roku Nr 209 poz. 1781 ze zm.) oraz w związku z Postanowieniem Nr 337/07 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu z dnia 6 września 2007 roku w sprawie zniszczenia dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 26 listopada 2006 r. i 10 grudnia 2006 r, zarządzam co następuje:


§ 1
Powołuję Komisję Likwidacyjną do wykonania czynności związanych ze zniszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniach 26 listopada i 10 grudnia 2006 roku, w następującym składzie:

1. Przewodniczący Tomasz Hurkała Sekretarz Miasta
2. Członkowie Lucja Czaja inspektor
3. Maria Słowik inspektor
4. Katarzyna Wiercioch inspektor


§ 2
Do zadań Komisji Likwidacyjnej należy:
1. Protokolarna ocena dokumentacji.
2. Sporządzenie spisu dokumentacji niearchiwalnej.
3. Przygotowanie wystąpienia do Dyrektora Archiwum Państwowego w Nowym Targu o zgodę na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej.
4. Protokolarne przekazanie dokumentacji niearchiwalnej do zniszczenia.


§ 3
Czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 do 3, Komisja Likwidacyjna wykona do dnia 17 września 2007 roku.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.