Przejdź do stopki

3/2007

Treść

ZARZĄDZENIE NR OW – 3/2007
BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA
z dnia 01 lutego 2007 r.
 
 
w sprawie: dokonania zmiany w składzie osobowym Rady Sportu.
 
Na podstawie art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz w związku ze zmianą personalną na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczawnicy zarządzam, co następuje:
 
§1
Dokonuje się zmiany w składzie osobowym Rady Sportu powołanej Zarządzeniem nr
OW -68/2005 Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 30 grudnia 2005 r. w ten sposób, że
w miejsce Pana Artura Szpałka powołuje się Pana Jerzego Pal.
 
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.