Przejdź do stopki

19/2007

Treść

Zarządzenie Nr  19/2007
Burmistrza Miasta Szczawnica z dnia 21 czerwca 2007 r.


W sprawie : powołania Miejskiej Komisji Przetargowej


Na podstawie art. 11 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn.z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603ze zm./ w zw. z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  Burmistrz Miasta Szczawnica zarządza co następuje :

Par. 1

Powołuje się Miejską Komisję do przeprowadzania przetargów na  najem, dzierżawy oraz sprzedaż i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie komunalne w składzie:
Przewodniczący Komisji Pani Urszula Korus
Zastępca Przewodniczącego Komisji Pan Wiesław Warzecha
Członek Komisji Pani Jolanta Poręba
Członek Komisji Pan Krzysztof Jurkowski
Członek Komisji Pan Kazimierz Zachwieja

Par. 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

JP/JG