Przejdź do stopki

43/2007

Treść

Zarządzenie Nr OW/43/07
Burmistrza Miasta Szczawnica,
z dnia 24 września 2007 roku

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych, do przeprowadzenia
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczonych na dzień 21 października 2007
roku.
Na podstawie art. 48 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 roku Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Szczawnica Nr 268/XLII/02 z dnia 8 lipca 2002 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie miasta Szczawnicy zarządzam, co następuje:§ 1
Dla przeprowadzenia na terenie Miasta Szczawnica wyborów do Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczonych na dzień 21 października 2007 roku, powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze w Szczawnicy Nr 1 do Nr 6, w składach określonych w załączniku do Zarządzenia.


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.